banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Tin tức

 Điểm chuẩn đại học kiến trúc TPHCM năm 2023 bao nhiêu ?
Điểm chuẩn đại học kiến trúc TPHCM năm 2023 bao nhiêu ?

Thông báo của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2023 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về điểm chuẩn đại học kiến trúc , ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm chuẩn đại học kiến trúc 2023 Phương thức 5 - Xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 (100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) Dưới đây là điểm chuẩn đại Học Kiến Trúc TPHCM   STT   Tên ngành                               Mã ngành                        Điểm chuẩn   1 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng                           7580210                                 20.83     2 Quy hoạch vùng và đô thị                       7580105                                  18.43       3 Quy hoạch vùng và đô thị                       7580105CLC                            17.29       4 Thiết kế công nghiệp                                  7210402                                   21.06      5 Thiết kế nội thất                                       7580108CT